V8 Baskı Öncesi

Müşteriden gelen işin doğru tanımlanması ve kontrol edilmesiyle başlar. Bu baskılı bir işin kaliteli eksiksiz zamanında üretilebilmesinin ilk adımıdır. Müşteriden gelen işler müşteri ilişkilerinin kontrolünde ve planlama departmanıyla birlikte siparişi alınan işin bütün detayları tanımlanarak iş akışı programına aktarılır. İşin üretimiyle ilgili bütün departmanlar merkezi bilgisayar sistemiyle otomatik olarak iş ve üretimle ilgili her türlü ayrıntı konusunda bilgi sahibi olurlar. Daha işin başından üretim süreci “bir ekip ruhu ve takım oyunu” haline
getirilerek başlatılır.

V8 Baskıya Hazırlık ve Baskı

BASKIYA HAZIRLIK:

Baskıya hazırlık departmanına gelen işler; tümü lisanslı grafik programlarımızla ve konusunda deneyimli ekibimiz tarafından kontrol edilerek, müşteriden gelen işlerin renk değerleri, fotoğrafların kontrolü, varsa renk düzeltmeleri, renk kalibrasyonu tam olarak yapılmış ekranlarda uluslararası baskı standartlarına uygun hale getirilir.
BASKI:

Baskı öncesi departmanında kontrolü yapılan işler baskı bölümüne ve ilgili departmanlara bilgisayar ortamında aktarılır ve konusunda uzman baskı ekibimiz tarafından modern ve yüksek teknolojili makinelerde uluslararası baskı standartlarının bütün gerekleri ve kontrolleri yerine getirilerek basılır. Baskı üretim bölümü ve bütün bina merkezi ısıtma ve havalandırma sitemiyle kontrol edilerek ısı ve nem oranları standart tutulmaktadır.

 

V8 Baskı Sonrası

Bu bölümde daha önce tanımlanmış ve baskısı bitirilmiş işler, varsa laminasyonu yapılarak deneyimli ekipler tarafından mücellithanemizde üretimle ilgili baskı sonrası bütün işlemler tamamlanarak üretimi sonuçlanan ürünler sevke hazır hale getirilir. Paketleme ve lojistik destek sunduğumuz standart hizmetler içindedir.

V8 Kalite Kontrol

Kalite kontrolünün temel amacı müşteri beklentilerinin ve işletmelerin stratejik amaçlarının en ekonomik seviyede karşılanabileceği ürünün üretimi için gerekli planların geliştirilip uygulanarak etkin bir şekilde sürekliliğinin sağlanmasıdır. Eğer kontrol temel olarak, kalite yönetim kararlarında kullanılmazsa yönetim tümüyle kaliteyi yönetemez.